KAROL ODOSIELA BABIČKE LIST

Klikaj na vety v poradí, v akom Karol napísal a odoslal list svojej babičke.
PaedDr. Eva Dzurková