HĽADÁME A PÍŠEME mäkké spoluhlásky

V 1. stĺpci je slovo, ktoré má 1 mäkkú spoluhlásku, napíš ju.
V ďalších slovách sú 2 mäkké spoluhlásky, napíš ich presne podľa poradia v slove.
PaedDr. Eva Dzurková
slovomäkká
spoluhláska
slovomäkká
spoluhláska
2. mäkká
spoluhláska
žiakčižmy
džípčítať
poštárkošeľa
žirafazajac
cukríkvajíčko
školaučebňa
labuťšťuka
žihadlolyžica
hruškyvišňa
jarcudzinka